İçeriğe Atla Menüye Atla

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ


Müdürlüğümüze kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde ilimizde afet ve acil durumlara yönelik olarak yapılması gereken görevlerin;

Amaçlara,

Belirlenen politikalara ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlama ile

Tüm görevlerimizi bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımız çerçevesinde yasalara ve ahlak kurallarına uyarak yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ


Şehrimizi afet ve acil durumlara en iyi şekilde hazırlamak,

Görevlerimizi nitelikli insan kaynaklarımız ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile en iyi şekilde yerine getirmek,

Şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Etik değerlere uygun dürüst bir çalışma ortamı yaratmak,

Hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,

Gelecekte afetlere ve acil durumlara hazır bir BİTLİS oluşturmak.