İçeriğe Atla Menüye Atla

Hakkımızda

17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır.

 Yukarıda belirtilen 3 Genel Müdürlük tarafından yürütülen görevleri tek elden yürütmek üzere; Merkez’de İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İllerde ise Valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. İl Müdürlükleri, Ülkemiz İdari teşkilat yapılanmasında ilk defa bu model kullanılarak taşra teşkilatı şeklinde yapılandırılmamıştır.